Kort #27679

 Diss.
saml.
T h 0 r é n, Laurentius M. Westro-Gothus
Usum, qvem praestat oratori sacro psychologia. 1758.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27679
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T h 0 r é n, Laurentius M. Westro-Gothus
Usum, qvem praestat oratori sacro psychologia. 1758.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort