Kort #29307

 '!

; Diss.
; saml o
' Sllfverling , Johannes Ostro-Gothus

T Tractatus Talmudici sive de sacrificio jugi
% cap. 1. ex Mischna et Gemara Babylonica. 1727

i

3 Praeses: Asp, Matthias, Uppsala

l

Information

Kortnr:
29307
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

'!

; Diss.
; saml o
' Sllfverling , Johannes Ostro-Gothus

T Tractatus Talmudici sive de sacrificio jugi
% cap. 1. ex Mischna et Gemara Babylonica. 1727

i

3 Praeses: Asp, Matthias, Uppsala

l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort