Kort #29143

 Diss.
saml.
Fogelmark, Martinus'Westro-Gothus
3 Diss. potestatem originariam verbi paucis
: illustrans. 1761.
!
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala
1

Information

Kortnr:
29143
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Fogelmark, Martinus'Westro-Gothus
3 Diss. potestatem originariam verbi paucis
: illustrans. 1761.
!
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort