Kort #28640

 Diss.
saml.
Wimmarateät, Joknmnna Galmnæienais
Historiam antliae pnavmatioao; 1754.
Praeses: Klinganstieæna, Samuol, Uppsala

Information

Kortnr:
28640
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wimmarateät, Joknmnna Galmnæienais
Historiam antliae pnavmatioao; 1754.
Praeses: Klinganstieæna, Samuol, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort