Kort #28220

 . Diss.
saml.
Wallst :: ö m, Ol. Andr. Gestricius-Helsingus
Plantarum Japonioarum novae species. 1824.
? Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala
i
i

Information

Kortnr:
28220
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
saml.
Wallst :: ö m, Ol. Andr. Gestricius-Helsingus
Plantarum Japonioarum novae species. 1824.
? Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala
i
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort