Kort #29214

 Diss.
saml-
Laurber 5 i u s , Johannes Laur. Wermlandus
_ theologia de Messia Judaeis
opposita. 1641
Praeses: Lenaeus, Johannes Canuti, Uppsala

Information

Kortnr:
29214
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Laurber 5 i u s , Johannes Laur. Wermlandus
_ theologia de Messia Judaeis
opposita. 1641
Praeses: Lenaeus, Johannes Canuti, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort