Kort #28638

 Diss.
saml.
Wimmercranz, Adolphus Friåer. Gothlanåus
Diss. dicta M. Tullii Ciceronis de pulchritudine et
arte exponens. Pars 1. 1842.
Praeses: Sellén, Jonas, Uppsala

Information

Kortnr:
28638
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wimmercranz, Adolphus Friåer. Gothlanåus
Diss. dicta M. Tullii Ciceronis de pulchritudine et
arte exponens. Pars 1. 1842.
Praeses: Sellén, Jonas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort