Kort #28842

 Diss.
saml .
Zetterate & t, Gustaf Vilhelm Suiermannus-
Nericius
Om reductionem af krono- och adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 7.
1849.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala
! .

Information

Kortnr:
28842
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Zetterate & t, Gustaf Vilhelm Suiermannus-
Nericius
Om reductionem af krono- och adeliga gods under K.
Carl X Gustafs och K. Carl XI. regering. Del 7.
1849.
Praeses: Svedelius, Vilhelmus Ericus, Uppsala
! .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort