Kort #27584

 Diss.

saml.
Tempelman, Olaus Sam. Ostro-Gothus
AtmOSPhaera tellurem ambiente. Pars 7; 1769.
Praeses: Melanderhjelm, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
27584
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
Tempelman, Olaus Sam. Ostro-Gothus
AtmOSPhaera tellurem ambiente. Pars 7; 1769.
Praeses: Melanderhjelm, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort