Kort #28130

 Diss.
saml.
! W & 1 1 ander, Cart Emanuel Stookholmiensis
Konst-theoriernae historia. Del 2; 1859.
Praeses: Lénström, Carl Julius, Uppsala

Information

Kortnr:
28130
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
! W & 1 1 ander, Cart Emanuel Stookholmiensis
Konst-theoriernae historia. Del 2; 1859.
Praeses: Lénström, Carl Julius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort