Kort #28338

 ï Diss.

% saml.

j W e 11 nersten, Andreas Magnus Wermlandus
Imperii et litteraturae Germanicae sub Suevis impe-
ratoribus fortuna. Pars 2. 1816.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28338
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

ï Diss.

% saml.

j W e 11 nersten, Andreas Magnus Wermlandus
Imperii et litteraturae Germanicae sub Suevis impe-
ratoribus fortuna. Pars 2. 1816.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort