Kort #28405

 ; Diss.

3 saml.
W & sterling, Fredericus Adolphua Uplanåus
De templo et paroecia Hagbyensi. Pars 1-2. 1821-24.
Praeses: Geijer, Ericus Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28405
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; Diss.

3 saml.
W & sterling, Fredericus Adolphua Uplanåus
De templo et paroecia Hagbyensi. Pars 1-2. 1821-24.
Praeses: Geijer, Ericus Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort