Kort #27785

 Diss.
saml.
T 0 ppelius, Gustavus Fenno
De febri puerperali conamen. 1812.
Praesés: Åkerman, Jacobus, Uppsala
i .

Information

Kortnr:
27785
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T 0 ppelius, Gustavus Fenno
De febri puerperali conamen. 1812.
Praesés: Åkerman, Jacobus, Uppsala
i .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort