Kort #29263

 Diss.
saml.
Odelin , Sigfrid Laur. Smolandus
seu impositiOha
nem manuum in sacrificiis factam. 1752
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29263
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Odelin , Sigfrid Laur. Smolandus
seu impositiOha
nem manuum in sacrificiis factam. 1752
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort