Kort #28315

 I . Diss.
saml.
Wennbecr g , Johan Alfred Smolandus '
' Rhetoromanska språkets dialekter. Del 1. 1853
Praeses: Böttiger, Carolus Villa. Uppsala

Information

Kortnr:
28315
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

I . Diss.
saml.
Wennbecr g , Johan Alfred Smolandus '
' Rhetoromanska språkets dialekter. Del 1. 1853
Praeses: Böttiger, Carolus Villa. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort