Kort #28850

 Diss.
saml.
Zetterstr 6 m , Carolus Jemtïand
Haemorrhoea. 1797
Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
28850
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Zetterstr 6 m , Carolus Jemtïand
Haemorrhoea. 1797
Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort