Kort #27828

 Diss.
saml.
Tranb & r g, Jehannea Andreas Gestricius-
Helsingua
Vita S. Brynalphi Svethiæe ax apographo örnhjelmiano
Bibliothecae R. Acad. Upsal. aucta et illustrata.
» Para 4. 1856.
? Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala
i
i

Information

Kortnr:
27828
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tranb & r g, Jehannea Andreas Gestricius-
Helsingua
Vita S. Brynalphi Svethiæe ax apographo örnhjelmiano
Bibliothecae R. Acad. Upsal. aucta et illustrata.
» Para 4. 1856.
? Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala
i
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort