Kort #29333

 DiSS.
saml.
Ullgl:- e n, Jacobus Axeliua Gestricius-
Helaingua
De commentario Dionysii Cassii Longini
expaaitio. Para 7. 1835.
Praeses: Spongberg, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29333
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS.
saml.
Ullgl:- e n, Jacobus Axeliua Gestricius-
Helaingua
De commentario Dionysii Cassii Longini
expaaitio. Para 7. 1835.
Praeses: Spongberg, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort