Kort #28062

 Diss.

saml.
W & hlberg, Petrus Fridericus Ostro-Gothus
Disq. mineralogico-analyticarum. Part. 5. 1824.
Praeses: Walmstedt, Laur. P. Uppsala

Information

Kortnr:
28062
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
W & hlberg, Petrus Fridericus Ostro-Gothus
Disq. mineralogico-analyticarum. Part. 5. 1824.
Praeses: Walmstedt, Laur. P. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort