Kort #28910

 Diss.
o saml.
Akerman, Carolus Sudermannus
Aetatis munerumque vacatione apud Romanos. 1765.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28910
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o saml.
Akerman, Carolus Sudermannus
Aetatis munerumque vacatione apud Romanos. 1765.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort