Kort #28502

 Diss.
saml.
W i b 0 r g, Andreas Stockholmiensis
Specimen supplementorum ad Lexica Hebraica. Cant. 2.
1800.
i .
i Praeses: Tingstadius, Johannes Adamus, Uppsala

Information

Kortnr:
28502
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W i b 0 r g, Andreas Stockholmiensis
Specimen supplementorum ad Lexica Hebraica. Cant. 2.
1800.
i .
i Praeses: Tingstadius, Johannes Adamus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort