Kort #28113

 Diss-

ï saml.

3 Waldiua, Ericus Jacobi d. y. Fjerdhund-

ï rensis

? Limitibus disciplinarum philosophicarum. 1751.
Praeses: Frondin, Elias, Uppsala

Information

Kortnr:
28113
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss-

ï saml.

3 Waldiua, Ericus Jacobi d. y. Fjerdhund-

ï rensis

? Limitibus disciplinarum philosophicarum. 1751.
Praeses: Frondin, Elias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort