Kort #29056

 Diss.
.. saml.
O s 1: 1 i. n 3, Ericus Engelbertus Gestricius-
Helsingua
1 Carmen Musaei De Hem et Leandro versibus hexametris
Latinis redditum. Pars 1. 1855.
Praeses: Tömeros, Adolphus, Uppsala

Information

Kortnr:
29056
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
O s 1: 1 i. n 3, Ericus Engelbertus Gestricius-
Helsingua
1 Carmen Musaei De Hem et Leandro versibus hexametris
Latinis redditum. Pars 1. 1855.
Praeses: Tömeros, Adolphus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort