Kort #28880

 Diss.
naml.
Ä &. erma. n, Carolus Fridericus Oatm—Gothus
Dias. historioo-dognatma plaeita Belagii, Augus-
7 tini et Casaiani de peccato originali, libero ar-
å bitrio et gratia divina. exponens. Pars 4. 1842.
Praeses: Stainnordh, Henricus Vilhelmus, Uppaala,

Information

Kortnr:
28880
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
naml.
Ä &. erma. n, Carolus Fridericus Oatm—Gothus
Dias. historioo-dognatma plaeita Belagii, Augus-
7 tini et Casaiani de peccato originali, libero ar-
å bitrio et gratia divina. exponens. Pars 4. 1842.
Praeses: Stainnordh, Henricus Vilhelmus, Uppaala,

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort