Kort #28369

 å Diss.
? saml.
% Weaer, Daniel Sudemannus
Symptomatum febrilium. Pars 5. de åelirio. 1768
Frasses: Sidrén, Jonas d.ä. Uppsala

Information

Kortnr:
28369
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

å Diss.
? saml.
% Weaer, Daniel Sudemannus
Symptomatum febrilium. Pars 5. de åelirio. 1768
Frasses: Sidrén, Jonas d.ä. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort