Kort #28600

 Diss.
' saml.
Wijkström, Petrus Olavus Bothnienais
In solutionem aequatienum algebraicarum disquisitio-
nes. Pars 2. 1817.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Information

Kortnr:
28600
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml.
Wijkström, Petrus Olavus Bothnienais
In solutionem aequatienum algebraicarum disquisitio-
nes. Pars 2. 1817.
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort