Kort #28136

 Dise,
. samli
Wallbom , Ericus Gestricius
Plura in mundo bona esse, quam mala. 1788
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28136
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dise,
. samli
Wallbom , Ericus Gestricius
Plura in mundo bona esse, quam mala. 1788
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort