Kort #27572

 Diss.
saml.
T 9 gnaeus, Jonas Westro-Gothus
Impossibili mundi infinitate. 1749.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
27572
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T 9 gnaeus, Jonas Westro-Gothus
Impossibili mundi infinitate. 1749.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort