Kort #28207

 Diss.
saml.
, W & 1 1 (1 11 i s t, Elavus Sudermannus-Nerivius
?
ä Disquisitiones arithmeticam. Pars 5. 1821.
1
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Information

Kortnr:
28207
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
, W & 1 1 (1 11 i s t, Elavus Sudermannus-Nerivius
?
ä Disquisitiones arithmeticam. Pars 5. 1821.
1
Praeses: Svanberg, Jöns, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort