Kort #27796

 Diss.
. saml.
æ Torgner, Laurentius Gestricius
Patres Eccles. Latinitatis fama celebres. 1755.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27796
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saml.
æ Torgner, Laurentius Gestricius
Patres Eccles. Latinitatis fama celebres. 1755.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort