Kort #28982

 . Diss.
.. sam]. o
0 & mann, Ericus Sam. Helsingus
De agapis. Pars 231. 1806.
Praeses: Fant, Georg Freder. Uppsala

Information

Kortnr:
28982
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
.. sam]. o
0 & mann, Ericus Sam. Helsingus
De agapis. Pars 231. 1806.
Praeses: Fant, Georg Freder. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort