Kort #28541

 , Diss.
) saml.
? W 1 d 6 n, Johannes Andr. Ostro-Gothus

Mysteriis philosophicis. Part. 1. 1764.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28541
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.
) saml.
? W 1 d 6 n, Johannes Andr. Ostro-Gothus

Mysteriis philosophicis. Part. 1. 1764.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort