Kort #28868

 _
Diss.
saml.

Zveigbergk, Anton von, Westro-Gothus
Diss. explicans modum procedendi, quem creditor

_ observet, solutionem petiturus ex bonis debitoris
immobilibus. 1785.
Praeses: Hernbergh, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
28868
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_
Diss.
saml.

Zveigbergk, Anton von, Westro-Gothus
Diss. explicans modum procedendi, quem creditor

_ observet, solutionem petiturus ex bonis debitoris
immobilibus. 1785.
Praeses: Hernbergh, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort