Kort #28728

 Diss.
saml.
Wrangel , Tönnes Hellm. Smolandus
Stationibus planetarum determinandis disquisitiomes
Pars 1. 1850
Praeses: Almquist, Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28728
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wrangel , Tönnes Hellm. Smolandus
Stationibus planetarum determinandis disquisitiomes
Pars 1. 1850
Praeses: Almquist, Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort