Kort #28945

 Diss.
o saml.
A n 3 s 1: r ö m, Carl Arendt Norrlandus
Bidrag till den tuberkulösa lungsotena nosographi
och pathologie. Del 4. 1844.
Praeses: Gellerstedt, Pehr Erik, Uppsala

Information

Kortnr:
28945
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o saml.
A n 3 s 1: r ö m, Carl Arendt Norrlandus
Bidrag till den tuberkulösa lungsotena nosographi
och pathologie. Del 4. 1844.
Praeses: Gellerstedt, Pehr Erik, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort