Kort #28195

 Diss.
samla.
Wallman, Joh. Haqu. Ostro-Gothus
Da jure naturae qua ratione hactenus tractatum fue-
: rit: Pars 1. 1814.
Praeses: Geijer, Ericus Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28195
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
samla.
Wallman, Joh. Haqu. Ostro-Gothus
Da jure naturae qua ratione hactenus tractatum fue-
: rit: Pars 1. 1814.
Praeses: Geijer, Ericus Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort