Kort #28530

 , ' Diss.

% saml .

? Wideheck, Johannes Smolandus

! De distinctione rationis sufficientis in objectivam
' et subjectivam. 1748.

i

? Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28530
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, ' Diss.

% saml .

? Wideheck, Johannes Smolandus

! De distinctione rationis sufficientis in objectivam
' et subjectivam. 1748.

i

? Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort