Kort #29264

 Diss.
saml.
Ottin , Michael Henr. Jemtius
ethnicorum precantium, Matth. cap
6. vers. 7. 1759
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Information

Kortnr:
29264
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Ottin , Michael Henr. Jemtius
ethnicorum precantium, Matth. cap
6. vers. 7. 1759
Praeses: Amnell, Johannes J. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort