Kort #27840

 &
a x Diss.
: . saml.
? T r 0 i l, Gustavus von, Ostro-Gothus
i Specimen philosophiae Pindaricae. 1799.

Praeses: Dahl, Christoph., Uppsala

Information

Kortnr:
27840
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

&
a x Diss.
: . saml.
? T r 0 i l, Gustavus von, Ostro-Gothus
i Specimen philosophiae Pindaricae. 1799.

Praeses: Dahl, Christoph., Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort