Kort #29301

 Diss.

saml.
S 0 hyllb 3 r g , Petrus Westro-Gothus
Animae . 1700
Praeses: Vallerius, Harald, Uppsala

Information

Kortnr:
29301
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

saml.
S 0 hyllb 3 r g , Petrus Westro-Gothus
Animae . 1700
Praeses: Vallerius, Harald, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort