Kort #29286

 & Disa. _
Baal.
R 0 nnar, Andreas Smolandus
-Act. cap. 12. ver:
15. 1763.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29286
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

& Disa. _
Baal.
R 0 nnar, Andreas Smolandus
-Act. cap. 12. ver:
15. 1763.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort