Kort #29316

 Diss.
saml.
Svndw & 1 1, Jonas Helsingus
Diss. Psalm. 40. vers. 7.
explicatvra. 1767.
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala

Information

Kortnr:
29316
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Svndw & 1 1, Jonas Helsingus
Diss. Psalm. 40. vers. 7.
explicatvra. 1767.
Praeses: Hesselgren, Ericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort