Kort #28747

 , Diss.
saml.
Wulf, Carolus Ericus Nericius
Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Appendix 9.
1806.
!
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28747
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.
saml.
Wulf, Carolus Ericus Nericius
Museum naturalium Academiae Upsaliensis. Appendix 9.
1806.
!
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort