Kort #28730

 Diss.
sauïl.
W r e 9 d h, Olaus Sudermannus
Haereditate et succissione ab intestato. 1656
Praeées: Loccenius, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28730
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
sauïl.
W r e 9 d h, Olaus Sudermannus
Haereditate et succissione ab intestato. 1656
Praeées: Loccenius, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort