Kort #28080

 Diss.
saml.
W &. hlst :: 6 111, Johan Erik Uplandus
Uplandsdialekten. Del 1. 1848.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
28080
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W &. hlst :: 6 111, Johan Erik Uplandus
Uplandsdialekten. Del 1. 1848.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort