Kort #28182

 * Diss.
saml .
Wallin, Martinus Georgius Gothoburgensis
De Lactantio, Cicerone Christiane. 1754.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28182
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

* Diss.
saml .
Wallin, Martinus Georgius Gothoburgensis
De Lactantio, Cicerone Christiane. 1754.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort