Kort #28977

 | Diss-
saml.

; Ödman , Jonas Johansson Smolandus

? Parallelismum inter linguam Hebraeam et Sviogothicam.

Pars 1. 1767

ä Praeses: Annerstedt, Daniel, Uppsala

i

i

Information

Kortnr:
28977
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

| Diss-
saml.

; Ödman , Jonas Johansson Smolandus

? Parallelismum inter linguam Hebraeam et Sviogothicam.

Pars 1. 1767

ä Praeses: Annerstedt, Daniel, Uppsala

i

i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort