Kort #27922

 a

*I

* Diss.
1 saml-
%Törneva11,Petms

«Aetatibus humanis. 1682

iPraeses: Norcopensis", Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
27922
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

a

*I

* Diss.
1 saml-
%Törneva11,Petms

«Aetatibus humanis. 1682

iPraeses: Norcopensis", Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort