Kort #28349

 Diss.
sall.
W e n 3 j 0 e, Thure Gothoburgensis
Anacreontis, Melici vatis. Od. 21—23. 1827.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala
i

Information

Kortnr:
28349
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
sall.
W e n 3 j 0 e, Thure Gothoburgensis
Anacreontis, Melici vatis. Od. 21—23. 1827.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort