Kort #28024

 Diss.
saml.
Utterstr 6 m, Er. Mich. Westmannus
Theologiae Aristoteleae expositio brevis. Part. 2.
1806.
Praeses: Högmark, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28024
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Utterstr 6 m, Er. Mich. Westmannus
Theologiae Aristoteleae expositio brevis. Part. 2.
1806.
Praeses: Högmark, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort